Voedingsadvies

‘Voeding kan of het veiligste en krachtigste medicijn zijn of de langzaamste vorm van gif’

Ann Wigmore

Per 1 juli DNA testen!

 

Voedingsadvies

Gezond eten is de basis van je gezondheid. Ons lichaam heeft voldoende en juiste voedingstoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Het is van even groot belang dat onze spijsvertering de voedingstoffen goed verteert en het lichaam deze ook kan opnemen. Je kunt hier zelf veel invloed op uitoefenen en klachten zoals prikkelbare darmen, overgevoeligheden, overgewicht, ontstekingen of eczeem voorkomen. Hoe Gezond begeleidt jou in het proces om grip te krijgen op het effect van voeding op jouw lijf. Dit doen wij door te werken vanuit de natuurlijke manier van voeden. Wij zetten al het goeds wat de natuur ons te bieden heeft daarbij in: verse, pure, eerlijke en bij voorkeur biologische voeding.

Extra maatwerk

Hoe Gezond biedt extra maatwerk door, indien je dit wenst, met bioresonantie heel gericht te meten of er voedsel overgevoeligheden aanwezig zijn. En of het lichaam in voldoende mate over de nodige vitamines, bouwstoffen en mineralen beschikt. We zien of je (tijdelijk) bepaalde voedingsmiddelen beter kunt mijden. Een prachtig uitgangspunt om te werken naar een perfecte balans in je lichaam en duurzaam resultaat. Vervolgens kun je verder opbouwen op basis van de natuurlijke manier van voeden. Op regelmatige basis meten we of veranderingen in het voedingspatroon effectief zijn geweest.

De opbouw van het voedingsadvies is afhankelijk van het adviestraject dat je kiest.

Uiteraard spelen andere zaken als of je beweegt, hoeveel je slaapt en rust en hoe je lijf voeding verteert ook een rol. In mijn voedingsadvies is het uitgangspunt om jezelf volwaardig voeden. Aanvullend naast het voedingsadvies bekijken we samen of we je kunnen ondersteunen met leefstijltips over bijvoorbeeld beweging en ontspanning om op eigen kracht verder te herstellen. Check de activiteiten onder Meer Gezondheid voor het aanbod van vitale activiteiten. Hoe Gezond werkt daarnaast samen met een aantal deskundigen op het gebied van vitaliteit en verwijst je graag door in haar netwerk.

 

Contact


 

adres (dinsdag, woensdag en vrijdag)

Hoe Gezond

Oude-Wetering, Veerstraat 33 , 2377 AP (Praktijkhoudend in Praktijk Nieuwetijdse Geneeswijzen)

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This