Regelmatig krijg ik de vraag hoe je nou weet of een product biologisch is of niet. Heel in het kort:
Er is een biologisch keurmerk waar aan je het kan zien. Als dit ‘blaadje’ op de verpakking staat is het biologisch.
Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels en SKAL controleert hierop. Zo kan je er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. SKAL houdt toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van EZ. Het is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
Ieder bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. Alle bedrijven in de keten dus, behalve de winkels die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen.

Er zijn nog twee belangrijke keurmerken Demeter en het EKO keurmerk.

Demeter keurmerk.
Is mijn favoriete keurmerk omdat vanuit het dynamische ook wordt gekeken naar samenhang van bodem, plant, dier en mens. Demeter was voor de oude Grieken de godin van de vruchtbaarheid en de landbouw. BD kent dezelfde principes als biologisch als het gaat om zonder kunststof, bestrijdingsmiddelen etc. Echter heeft BD nog een extra aanscherping. Er wordt dus gekeken naar samenhang van bodem, plant, dier en mens. De bodem wordt levend gehouden door een ruime vruchtwisseling, om een optimale bodemkwaliteit te krijgen en te behouden. Bij veehouderij wordt rekening gehouden met de eigenaardigheden van het dier en er vindt zoveel mogelijk gesloten kringloop plaats of is samenwerking (bijv. mest uitwisseling) met boeren in de buurt. Ook wordt er rekening gehouden met de kosmos, bijvoorbeeld de stand van de maan.

EKO keurmerk
Het EKO-keurmerk geeft aan dat het product afkomstig is van de biologische landbouw. De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Boeren gebruiken geen genetische modificeerde zaden en veehouders hebben een diervriendelijke werkwijze.

Pin It on Pinterest

Share This